Werkwijze

Per 1-12-2020 is de praktijk in rust, er wordt momenteel geen dieetbehandeling aangeboden


Staat jouw aandoening of onderwerp er niet bij?
Laat het graag weten. Naomi kent vele collega's in deze regio en kan je doorverwijzen naar de juiste diëtist.

Eerste consult

Het eerste consult duurt over het algemeen een uur. Deze tijd is nodig om een goed beeld te krijgen van je eetgedrag, de factoren die daar invloed op hebben, je gezondheidssituatie en je hulpvraag. Op basis van de diëtistische diagnose en jouw wensen wordt er een behandelplan op maat gemaakt, waarmee je meteen aan de slag kunt.

Vervolgconsulten

Vervolgconsulten duren een half uur. In de meeste gevallen zijn er meerdere consulten nodig om de gestelde doelen te behalen. De frequentie ervan is afhankelijk van hoe de behandeling verloopt en wordt in overleg bepaald.

De behandeling wordt zo optimaal mogelijk afgestemd op jouw persoonlijke situatie. De opbouw van een nieuw eetpatroon en beweegpatroon is namelijk een proces dat bij iedereen anders verloopt. Gaandeweg kom je wellicht gedachten, gevoelens of andere factoren tegen die je belemmeren in dit proces. Hier is veel aandacht voor tijdens de behandeling. Het leren omgaan met deze factoren is van belang om de nieuwe leefstijl helemaal eigen te maken en zonder problemen op lange termijn te kunnen voortzetten. Je mag daarbij rekenen op een betrokken en positieve benadering.

Verwijzer

Indien je verwezen bent wordt de verwijzer na het eerste consult schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Ook na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de betreffende verwijzer op de hoogte gebracht. Bij een dieetbehandeling via de DTD, ofwel directe toegankelijkheid (zonder verwijsbrief), is het de diëtist zonder jouw toestemming niet toegestaan om contact op te nemen met de (huis)arts.

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je persoonsgegevens zullen dus altijd zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.  Lees meer in de Privacyverklaring.

Contact