Coronavirus

Belangrijke mededeling m.b.t. het Coronavirus (29-6-2020)

 

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn de volgende maatregelen getroffen binnen deze praktijk:
We werken weer op onze locatie in Goirle.
– indien gewenst kan uw afspraak omgezet worden in een telefonisch consult, u wordt op het afgesproken tijdstip gebeld door uw diëtist.
– eventuele huisbezoeken aan ouderen en kwetsbaren zijn stopgezet
Bij neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts verzoeken wij u dringend om thuis te blijven
Wij verzoeken u tijdig contact met ons op te nemen per telefoon of email!!
Afmelden/verzetten kan ook via het contactformulier
Verder houden wij ons uiteraard aan het hygiëneprotocol zoals het RIVM adviseert:
– Regelmatig handen wassen (na elk consult)
– Gebruik van papieren zakdoekjes
– Geen handen schudden
– Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
– 1,5 meter afstand
– na elk consult de spreekkamer schoonmaken
Mocht uw diëtist klachten hebben, of mocht uw afspraak om verder aangepaste maatregelen niet door kunnen gaan:
Er wordt dan contact met u opgenomen om uw consult te verzetten.
Voor meer actuele informatie over het Corona-virus en het RIVM-beleid, zie deze website

 

Contact