Aanbod

AANBOD


Persoonlijk dieetadvies + begeleiding (Naomi en Melanie)

 

• Intakeconsult: 1 uur + 30 minuten indirecte tijd
• Vervolgconsult: 30 minuten
• € 62,00 per uur (tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend)
• Toeslag huisbezoek: € 20,00


Coach-sessie 'ken je ikken' (Naomi)


• Als onderdeel van de dieetbehandeling, maar ook los mogelijk
• 1,5 uur
• € 93,-

 

VERGOEDING EN TARIEF 2018

In 2018 wordt dieetbehandeling voor 3 uur vergoed uit de basisverzekering. Over de basisverzekering geldt een eigen risico van € 385,-. Als de behandeling van 3 uur verbruikt is, is het mogelijk dat je extra vergoeding krijgt uit de aanvullende verzekering. Dit is per verzekeraar en per pakket verschillend. Je bent zelf verantwoordelijk voor een juiste informering over jouw persoonlijke situatie. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar.

Indien je binnen een DBC behandeld wordt, bijvoorbeeld voor Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM, wordt er een maximaal bedrag vergoed. Dit is verschillend per zorggroep en verzekeraar. Naomi heeft in 2018 een overeenkomst met zorggroep RCH-Midden Brabant.

Per 1 januari 2009 valt dieetadvisering onder de vrije tariefstelling. Dat houdt in dat deze diëtist met iedere zorgverzekeraar en zorggroep, waarmee ze een contract heeft afgesloten, andere afspraken heeft over het tarief van dieetadvisering. Bij vergoeding wordt de rekening voor je ingediend bij je zorgverzekeraar of zorggroep (DBC). Indien je verzekerd bent bij CZ wordt de rekening ook na het verstrijken van de vergoedde tijd ingediend. CZ factureert de behandeltijd dan aan jou.

Indien er geen mogelijkheid tot vergoeding is na de 3 behandeluren uit de basisverzekering (en je niet bij CZ verzekerd bent) krijg je een factuur toe gestuurd die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur van tevoren per telefoon, Whatsapp of email) wordt de gereserveerde consulttijd bij je in rekening gebracht. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Het in deze praktijk geldende tarief per kwartier dieetadvisering is € 15,50.
De toeslag bij een huisbezoek is € 20,-

 

BEHANDELTIJD

Het eerste consult duurt 60 minuten. Voor een vervolgconsult wordt 30 minuten gereserveerd. Als er sprake is van een eetstoornis of eetprobleem kan voor een vervolgconsult meer tijd nodig zijn, dit wordt vooraf besproken. Bij de start van een behandeling wordt er 30 minuten uitwerk- en administratietijd gedeclareerd. Indien je verwezen bent wordt de verwijzer na het eerste consult schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht. Voor het afsluiten van de behandeling wordt bij verwijzing 15 minuten rapportagetijd gedeclareerd.

Een consult aan huis is mogelijk, mits daar indicatie voor bestaat en het door de arts vermeld is op de verwijsbrief.

 

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID / VERWIJZING

De diëtist in deze praktijk is bevoegd een dieetbehandeling te starten en declareren bij de zorgverzekeraar zonder verwijzing van een arts. Als je je op deze manier aanmeldt zal er in het eerste consult een screening gedaan worden door de diëtist. Zij beoordeelt of er naar aanleiding van jouw klachten en/of hulpvraag direct een dieetbehandeling gestart kan worden of dat het raadzaam is om toch eerst bij de huisarts een afspraak te maken. Deze screening duurt +/- 10 minuten en hoort bij de behandeltijd.

Indien je verwezen bent door een arts, is het verplicht om een verwijsbrief aan de diëtist te overhandigen tijdens het eerste consult. (een screening is dan niet nodig) Voor CZ-verzekerden blijft een verwijzing verplicht, zonder verwijzing is declaratie van de behandeltijd niet mogelijk en komt de behandeling volledig voor eigen rekening.

Een verwijsbrief is geldig als deze op de dag van het eerste consult niet ouder is dan 3 maanden.

 

PRIVACY

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoons-registratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Je persoonsgegevens zullen dus altijd zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het de diëtist niet toegestaan om bijvoorbeeld contact te zoeken met de huisarts, tenzij je daar toestemming voor geeft. Lees meer in deze Privacyverklaring.

 

MATERIALEN BEHOREND BIJ DE BEHANDELING

Het is de cliënt niet toegestaan om van de diëtist verkregen materialen zoals variatielijsten, dagmenu's en (luister)oefeningen te kopiëren en verstrekken/e-mailen aan derden.

 

KLACHTENREGELING

Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Contact