Melanie

In 2015 heb ik de HBO-opleiding ‘Voeding en Diëtetiek’ afgerond aan de Haagse Hogeschool.
Na de opleiding heb ik werkervaring opgedaan in verschillende vrijgevestigde praktijken en in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis.

In 2017 ben ik een Universitaire Master gestart aan de Maastricht University genaamd “Health Education and Promotion”. Deze master is te vergelijken met gedragswetenschappen, waarin het doel is om ons gedrag te veranderen waardoor we gezondere keuzes maken en een gezondere levensstijl ontwikkelen.

 

Ik ben lid van/ingeschreven bij de volgende organisaties:


- Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
- Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

Aandachtsgebieden

Als diëtist kom ik met allerlei verschillende hulpvragen in aanraking, van overgewicht tot ondergewicht, diabetes, COPD, hoog cholesterol of bloeddruk enzovoort. Naast deze verschillende hulpvragen, heb ik mij de afgelopen jaren gericht en geschoold in:


Gedrag en levensstijl

Met mijn Master ligt mijn interesse erg in ons gedrag. Hoe kunnen we onze levensstijl en patronen zodanig aanpassen om gezond te blijven? En hoe kan ik gezond eetgedrag overbrengen en laten toepassen in het dagelijks leven? Waarom lukt het ene dieet beter dan het andere? En hoe houden we een dieetverandering vol om terugval en gewichtstoename te voorkomen? Deze onderwerpen ben ik erg mee bezig en probeer ik mee te nemen in mijn begeleiding.


Darmproblematiek

Daarnaast heb ik mijzelf de afgelopen jaren ook op andere gebieden gericht. Zo heb ik mijzelf gericht op darmproblemen en met name op het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) ofwel spastische darm, het FODMAP-dieet en coeliakie.


Obesitas, maagverkleiningen en verstoord eetgedrag

Tevens heb ik mij gericht op Obesitas en verstoord eetgedrag. Daarbij heb ik ervaring opgedaan binnen het Obesitascentrum van het Tweesteden Ziekenhuis. De begeleiding van bariatrie(maagverkleiningen) van zowel vóór een maag-verkleinende operatie als erna, obesitas en verstoord eetgedrag, zet ik voort in de praktijk van Naomi.


Diabetes en het koolhydraatbeperkte dieet

Een ander onderwerp waar ik mijzelf in heb verdiept is het koolhydraatbeperkte dieet. Hierbij help ik mensen met diabetes type 2 in hun dieet, maar ook mensen die met een dieet gericht op de Richtlijnen Gezonde Voeding moeilijk afvallen.

Contact